Sinds de 11de eeuw staat de St. Michaelskerk in het hart van het dorpje Dennenburg. De kerk heeft door de eeuwen heen veel veranderingen meegemaakt en was bijna ten dode opgeschreven. Maar nu is de kerk geheel gerenoveerd en klaar voor de toekomst.

Architectuur

De St. Michaelskerk is in een ver verleden gebouwd op een hoge zandrug waardoor het zo'n twee meter hoger ligt dan de omringende kleigronden. Vanuit het noorden is die verhoging in het landschap het duidelijkst te zien. In de 11de eeuw wordt de kerk al vermeld. Het in romaanse stijl gebouwde schip van de kerk is ook uit die periode. Opgravingen in en om de kerk lieten zien dat dit kerkje van oorsprong een rechthoekige plattegrond had met een stenen altaar tegen de oostmuur. Later is die oostmuur weggebroken en is er een bakstenen koor gebouwd, nog later, begin 16de eeuw werd dit koor vervangen door het huidige koor. De noordelijke en zuidelijke muur van het schip zijn oorspronkelijk opgebouwd uit tufsteen, maar rond 1850 is dit aan de zuidkant vervangen door baksteen. De noordelijke muur is voorzien van rondboogvensters, waar de zuidelijke muur spitsboogvensters bevat. Het priesterkoor, dat hoger is dan het schip, heeft eveneens spitsboogvensters. Het koor wordt ondersteund door steunberen. De kerk heeft een vierkante bakstenen toren waarvan delen uit de 13de eeuw zijn. Rond 1500 is de toren verhoogd en voorzien van een tentdak. De klok is in 1787 gegoten door de gebroeders Petit.

Restauratie

Na de Franse periode werden Deursen en Dennenburg een gemeente. Toen ook de beide parochies werden samengevoegd raakte de kerk in verval. Boze tongen beweren dat de toenmalige pastoor van Deursen eigenhandig een trekbalk doorzaagde omdat hij het kerkje liever kwijt dan rijk was. Hoe het ook zij, in de vorige eeuw stond het kerkje er slecht bij. Monumentenzorg redde de St. Michael en bewaarde zo een voor ons land vrij unieke dorpskerk. Het interieur van de kerk, waaronder het altaar en het orgel, is overgebracht naar de Antonius Abtkerk in Bokhoven. De kerk is rond 1958 gerestaureerd en in 1965 aangewezen als rijksmonument.

De kerk was lange tijd het atelier van een pottenbakker. In 2006 werd het interieur van de kerk aangepast en nam een schoonheidssalon, Art de Beaute, er zijn intrek. Sinds 2016 wordt de kerk verhuurd als vakantie logies.

Aartsengel Michael

De St. Michaelskerk was een rooms-katholieke kerk, gewijd aan de aartsengel Michael. Deze patroonheilige is een bemiddelaar, staat tussen god en de mensen. Hij weegt de zielen bij het Laatste Oordeel, is de grote bestrijder van het kwaad. Hij staat hoog in de rangorde van engelen. Van wege deze hoge positie en vanwege zijn functie hebben generaties van gelovigen hem dan ook op aarde altijd een hoge plaats gegund, letterlijk en figuurlijk. Het meest bekende voorbeeld is de Mont Saint Michel in Normandie. Het Dennenburgse kerkje is natuurlijk niet zo spectaculair als zijn Franse naamgenoot, maar wel charmant, schilderachtig en in vroeger tijden omspoeld met Maaswater. Het wordt daarom ook wel Brabants eigen 'Michael op de berg' genoemd.

Bronnen: o.a.

'De oude dorpskerken beneden de grote rivieren', Ge Verheul, 1983;

 www.heemkundekringravenstein.nl;

www.300jaarabdij-uden.nl;

www.thuisinbrabant.nl;

www.nl.wikipedia.org.